• 0
  • 18 בספטמבר 2014

ישראלים זריזים העמידו למכירה ב- eBay את שטר חמישים השקלים החדש מיד עם יציאתו

השאירו תגובה

אלעד גולדנברג