• 0
  • 28 בפברואר 2017

סיכום דיון מיוחד בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ביום העסקים הקטנים 2017:
קניות ומכירות של ישראלים באינטרנט כמנוע צמיחה לאומי

השאירו תגובה

אלעד גולדנברג